Informatie Clanq

Clanq is een onafhankelijk platform voor het delen van kennis en het leggen van contacten tussen Functioneel Beheerders van klanten van een en dezelfde HR-software-leverancier.

Abonnement
Klanten van een Software-leverancier kunnen lid worden van Clanq en krijgen toegang tot het forum.
Een lidmaatschap geeft de klant het recht op maximaal 3 gebruikers-accounts waarmee hun gebruikers toegang krijgen tot het forum en de informatie betreffende de leverancier.
In het forum delen deze gebruikers informatie over de software van de leverancier met gebruikers van andere klanten van die leverancier.

Forum per module:
Per leverancier zijn meerdere fora beschikbaar. Elk forum betreft een bepaalde module/applicatie van die leverancier.
Leden krijgen toegang tot alle fora betreffende de leverancier waar ze klant van zijn. In elk forum kunnen gebruikers informatie lezen en delen.

Netwerk van gebruikers:
Alle gebruikers kunnen informatie over de andere gebruikers zien zoals (klant-)naam, locatie, functie, specialisme en contactgegevens.
Gebruikers kunnen elkaar onderling privé-berichten sturen.
Hierdoor ontstaat een netwerk van gebruikers die elkaar online (en offline) vragen kunnen stellen en kennis kunnen delen.

Gebruikersvoorwaarden:
Om een normaal gebruik van het platform te borgen heeft Clanq Gebruikersvoorwaarden opgesteld.
Clanq bewaakt actief op het naleven ervan. Overtreding van de voorwaarden kan leiden tot blokkeren van de gebruiker of zelfs van de klant. Door het invullen en versturen van het inschrijf-formulier en gebruik te maken van het forum geeft de klant aan zich te conformeren aan de gebruikersvoorwaarden.

Privacy-verklaring:
Clanq heeft een privacy-verklaring opgesteld die te lezen is op de site na het inloggen.

Kosten:
Voor leden van Clanq is het forum gratis. Clanq houdt zich het recht voor om deze voorwaarden te veranderen en in de toekomst kosten te berekenen voor het gebruik van dit forum.

Verantwoordelijkheid Clanq:
Clanq redigeert indien nodig vragen of reacties van gebruikers en herplaatst vragen op basis van het betreffende onderwerp.
Clanq voorziet in nieuwe / aangepaste forums indien de software-leverancier modules oplevert of aanpast.
Clanq is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de informatie die op het forum wordt gedeeld.
Minimaal 1 keer per jaar organiseert Clanq een bijeenkomst voor alle leden met als doel kennis te maken en met elkaar te discussiëren over nieuwe ontwikkelingen in de HR-software, in de markt of in Clanq.

Verantwoordelijkheden gebruikers:
De gebruiker stelt of beantwoordt vragen over een onderwerp in het forum waar dat onderwerp onder valt. Indien de gebruiker geen toegang heeft tot het betreffende forum (doordat de klant geen licentie heeft voor deze module) kan de gebruiker alleen via privé-berichten informatie vragen aan andere gebruikers die wel toegang hebben tot dat forum.
De gebruiker zal zich in het gebruik van dit platform conformeren aan de gebruikersvoorwaarden.

Vragen:
Indien er vragen zijn over het gebruik of de inhoud van dit platform, kunnen deze door de gebruikers worden gesteld aan de beheerder van Clanq. Dit kan door het sturen van een mail aan info@clanq.nl of door een PrivéBericht (PB) aan ‘Clanqbeheer’.